Sitemap Print Version Mailform Login < >
De zon schijnt voor iedereen > Waarom zonnepanelen

Waarom zonnepanelen


Waarom kiezen voor zonnepanelen?

  • Energieprijzen stijgen gemiddeld 8% per jaar
  • Investeer met hoog rendement en bespaar op energiekosten
  • Concrete invulling MVO beleid en directe reductie CO2 uitstoot
  • Produceer zelf stroom zonder enig ondernemersrisico

Misverstanden over zonnepanelen


  • Zonnepanelen zijn duur
  • Zonnepanelen gaan maar 10-15 jaar mee
  • Zonder subsidie zijn zonnepanelen niet rendabel


Zonnepanelen zijn de laatste jaren fors in prijs gedaald en zijn rendabel zonder subsidie. De zonnepaneel systemen van Hera-Greenenergy. leveren gegarandeerd minimaal 25 jaar rendement. Bijvoorbeeld: 20 panelen besparen 60.676 kg CO2 en leveren ca. € 74.000,- op ( 25 jaar).

Niet alleen het energieverbruik stijgt, ook de energieprijzen blijven stijgen. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) houdt de enerieprijzen ieder jaar bij. De laatste 15 jaar is de prijs van elektriciteit van index 100 naar 267 gestegen. Zie onderstaande grafiek van het CBS.

Niet alleen het energieverbruik stijgt, ook de energieprijzen blijven stijgen. De laatste 15 jaar is de prijs van elektriciteit van index 100 naar 267 gestegen.


Het energieverbruik neemt wereldwijd enorm toe. De grootste hoeveelheid energie wordt geproduceerd met eindige fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). Veel landen waar olie wordt geproduceerd zijn zeer onstabiel. Dit drijft de prijs van fossiele brandstoffen op. Ook rampen zoals die met de kerncentrale in Japan veroorzaken een prijsstijging.
De verwachting is dat de prijs van elektriciteit per jaar met 8% zal stijgen.
Door te kiezen voor zonnepanelen kunt u de prijs van elektriciteit voor de komende 30 jaar vastzetten.

Verdien geld met zonnepanelen op uw dak
Vanaf het moment dat de zonnepanelen op uw dak  geplaatst zijn verdient u geld. U zult per direct minder stroom afnemen waardoor uw energierekening omlaag gaat. Bij het TV programma Kassa werd onlangs aangegeven dat de opbrengst van af begin z'n 5% is, dat is aanzienlijk meer dan dat u nu bij de bank krijgt.

Investeren in zonnepanelen levert zeer hoog rendement
Zonne energie met behulp van zonnepanelen is een hele goede investering. Een gemiddelde zonnepaneel installatie met 20 zonnepanelen levert u zo'n € 74.000,- op (over een periode van 25 jaar inclusief rente derving).

Zonne-energie wordt steeds meer toegepast
Energie opwekken met zonnepanelen is heel normaal geworden. Duitsland en België zijn ons voor gegaan, maar ook in Nederland zie je het steeds meer. De zonnepaneel industrie is ontstaan in 1954 en al jarenlang een volwassen sector die de laatste jaren met 50% is gegroeid. Door continu onderzoek en ontwikkeling zijn zonnepaneel installaties zeer betrouwbaar en bieden zonnepanelen een goed rendement. Wist u dat de zon ons elk jaar een hoeveelheid energie bezorgt die vijfhonderd keer zo groot is als het totale elektriciteitsverbruik in Nederland?

Energieverbruik terugbrengen en zelf stroom produceren
Steeds meer consumenten en bedrijven kijken of het energieverbruik kan worden terug gebracht. Het energieverbruik verminderen is al lang geen "geiten wollen sokken" onderwerp meer. Een toenemend aantal consumenten en bedrijven wil "consuminderen". Als je als consument of bedrijf al je mogelijkheden voor energiebesparing en consuminderen hebt bereikt, dan is de volgende stap om groene energieproducent te worden. Met zonnepanelen op je dak heb je de mogelijkheid je totale elektriciteitsgebruik zelf op te wekken.

Zonnepanelen zijn schoon, duurzaam en zonder nadelige bijeffecten
Een zonnepaneel heeft nauwelijks onderhoud nodig, een zonnepaneel maakt geen geluid, stinkt niet en is makkelijk te plaatsen op ieder dak. Daarnaast heeft deze schone en duurzame energiebron geen nadelen die andere duurzame bronnen wel hebben. Waterkracht bijvoorbeeld, maakt gebruik van bestaande ecosystemen die soms worden aangetast, aangepast of verdwijnen. Biomassa (1e generatie) gaat ten koste van de wereldwijde voedselketen en veroorzaakt stijging van voedselprijzen en schaarste.
Een zonnepaneel is gemaakt van silicium, het op twee na meest voorkomende element op aarde; zand.

Met zonnepanelen bent u onafhankelijk van fossiele brandstoffen
Het grootste deel van onze energiebehoefte wordt voornamelijk gedekt door olie, gas en kolen. De fossiele brandstof winning en het transport zijn de bron van veel menselijk leed, oorlogen en vervuiling. Daarnaast zijn veel landen waar olie wordt geproduceerd zeer onstabiel. Ook wordt er al vele jaren gespeculeerd wanneer de olie op zal zijn.
Al met al genoeg redenen om over te schakelen op zonne-energie met behulp van zonnepanelen.

Zelf energie opwekken met zonnepanelen is leuk!
Zelf energie opwekken met zonnepanelen geeft een geweldig gevoel. Het magische moment dat u uw elektriciteitsmeter voor het eerst ziet terug draaien is geweldig.
De ervaring leert dat u meer bewust wordt van uw energieverbruik en zuiniger met energie omgaat als u uw eigen zonnepanelen op uw dak heeft!